Swedbank

Swedbank är sedan 2007 arenans namnsponsor, och i mars 2012 skänkte de namnrätten till den ideella stiftelsen Friends.

Swedbank har länge varit engagerade i arbetet mot mobbning och aktivt stöttat Friends arbete, och det var som ett led i samarbetet som de lät skänka namnrätten. Det här gör att våra arrangörer och partners kan addera en social dimension till sitt engagemang hos oss.

Med 7,3 miljoner privatkunder och 553 000 företagskunder är Swedbank den ledande banken på hemmamarknaderna.

Friends

Friends är en barnrättsorganisation utan vinstsyfte som vill skapa en värld utan mobbning. Ett samhälle där barn växer upp i trygghet och jämlikhet. Där inget barn somnar ledsen, vaknar med ångest eller går hemifrån med en klump i magen.

Tanken med att skänka namnrätten till Friends var att Nationalarenan skulle bli en fysisk manifestation mot mobbning, och vara symbol för det självklara: inget barn ska utsättas för mobbning och diskriminering.