EN SYMBOL FÖR DET SJÄLVKLARA

HISTORIEN BAKOM NAMNET

Swedbank är sedan 2007 arenans namnsponsor. Som ett led i samarbetet med barnrättsorganisationen Friends lät Swedbank år 2012 döpa arenan till just Friends Arena. Swedbank har sedan länge varit partner till Friends och engagerade i arbetet mot mobbning.

Nationalarenan har därmed blivit en fysisk manifestation mot mobbning, och en symbol för det självklara: att inget barn ska utsättas för mobbning och diskriminering.

ARENANS BARN

Varje år utsätts 140 000 barn och ungdomar för mobbning. De skulle tillsammans fylla hela Friends Arena mer än två gånger.

För att belysa det har Swedbank, i samarbete med Friends, uppfört ett unikt konstverk på Friends Arena bestående av 25 bronsskulpturer, Arenans Barn. Precis som namnet på arenan är skulpturerna en evig påminnelse om att inget barn ska behöva utsättas för kränkningar eller mobbning.

KUNSKAPSBANK

Friends har på friends.se lanserat kunskapsbanken Agera Alltid. Genom att tillgängliggöra kunskap och ge konkreta råd och stöd, vill Friends sprida en våg av civilkurage över Sverige. Här ges möjligheten för barn, och vuxna med ansvar för barn, att aktivt bidra till ett samhälle där inget barn utsätts för mobbning.

FRIENDS RÅD OCH STÖD

Friends finns för dig som behöver råd och stöd kring frågor som rör utsatthet, mobbning, ensamhet med mera. Du kan kontakta Friends genom telefon, mejl och formulär.